תכניות קדמא בית אל

תכניות דירות וקומות בנין A

קומה ק

דירה 1

דירה 2

דירה 3

קומה 1

דירה 1B

דירה 2B

דירה 4

קומה 2

דירה 6

דירה 7

דירה 8

קומה 3

דירה 10

דירה 11

דירה 12

קומה 4

דירה 13

דירה 15

קומה 5

דירה 16

דירה 17

דירה 18

קומה 6

דירה 21

דירה 22

קומה 7

דירה 25

קומה 8

קומה 9

קומה 10

דירה 37

דירה 38

דירה 39

קומה 11

דירה 37B

דירה 38B

דירה 39B

פירוט תכניות הדירות

wdt_ID מס' דירה קומה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת הערות כיווני אויר הורדת תכנית דירה
1 1 נמכר ק+1 6 178.36 157.12 דירת דופלקס גן צפ'-מע' הורדת תכנית דירה
2 2 נמכר ק+1 6 155.17 209.62 דירת דופלקס גן צפ'-מז' הורדת תכנית דירה
3 3 נמכר ק 5 127.46 212.26 דירת גן דר'-מז' הורדת תכנית דירה
4 4 נמכר 1 5 127.56 14.1 דר'-מע' הורדת תכנית דירה
5 5 נמכר 2 6 141.48 12 צפ'-מע' הורדת תכנית דירה
6 6 2 6 140.72 13.23 צפ'-מז' הורדת תכנית דירה
7 7 2 4 115.53 13.07 דר'-מז' הורדת תכנית דירה
8 8 2 5 127.72 14.08 דר'-מע' הורדת תכנית דירה
9 9 3 6 141.48 13.54 צפ'-מע' הורדת תכנית דירה
10 10 3 6 140.72 12.43 צפ'-מז' הורדת תכנית דירה
מס' דירה קומה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת הערות כיווני אויר