תכניות עץ אפרים

במובייל הטבלה נגללת שמאלה >>

בנייןמספר הדירהקומהחדריםשטח הדירהשטח מרפסתסטטוסתכניות דירה
א116137 מ''ר28 מ''רלא בשיווק
א216137 מ''ר28 מ''רלא בשיווק
א326137 מ''ר28 מ''רלא בשיווק
א426137 מ"ר28 מ"רלא בשיווק
א534106 מ"ר31 מ"רלא בשיווק
א635118 מ"ר31 מ"רלא בשיווק
א745118 מ"ר22 מ"רלא בשיווק
א845118 מ"ר22 מ"רלא בשיווק
בנייןמספר הדירהקומהחדריםשטח הדירהשטח מרפסתסטטוסתכניות דירה
ב115137 מ''ר28 מ''רלא בשיווק
ב215137 מ''ר28 מ''רלא בשיווק
ב326137 מ''ר21 מ''רלא בשיווק
ב426137 מ"ר21 מ"רלא בשיווק
ב536137 מ"ר21 מ"רלא בשיווק
ב636137 מ"ר21 מ"רלא בשיווק
ב744106 מ"ר31 מ"רלא בשיווק
ב845118 מ"ר31 מ"רלא בשיווק
ב955118 מ"ר31 מ"רלא בשיווק
ב1055118 מ"ר31 מ"רלא בשיווק
בנייןמספר הדירהקומהחדריםשטח הדירהשטח מרפסתסטטוסתכניות דירה
ג114.5128 מ''ר18 מ''רלא בשיווק
ג214.5128 מ''ר18 מ''רלא בשיווק
ג324.5128 מ''ר15 מ''רלא בשיווק
ג424.5128 מ"ר15 מ"רלא בשיווק
ג535.5128 מ"ר10 מ"רלא בשיווק
ג635.5128 מ"ר10 מ"רלא בשיווק
ג745116 מ"ר26 מ"רלא בשיווק
ג845116 מ"ר26 מ"רלא בשיווק
ג954101 מ"ר21 מ"רלא בשיווק
ג1055113 מ"ר21 מ"רלא בשיווק
ג1165113 מ"ר13 מ"רלא בשיווק
ג1265113 מ"ר13 מ"רלא בשיווק
בנייןמספר הדירהקומהחדריםשטח הדירהשטח מרפסתסטטוסתכניות דירה
ד115133 מ''ר23 מ''רלא בשיווק
ד215133 מ''ר23 מ''רלא בשיווק
ד325133 מ''ר23 מ''רלא בשיווק
ד425133 מ"ר23 מ"רלא בשיווק
ד536133 מ"ר14 מ"רלא בשיווק
ד636133 מ"ר14 מ"רלא בשיווק
ד745115 מ"ר35 מ"רלא בשיווק
ד845115 מ"ר35 מ"רלא בשיווק
ד954103 מ"ר28 מ"רלא בשיווק
ד1055115 מ"ר28 מ"רלא בשיווק
ד1165115 מ"ר17 מ"רלא בשיווק
ד1265115 מ"ר17 מ"רלא בשיווק
בנייןמספר הדירהקומהחדריםשטח הדירהשטח מרפסתסטטוסתכניות דירה
ה115137 מ''ר28 מ''רpdf-web1
ה215137 מ''ר28 מ''רנמכר
ה325137 מ''ר25 מ''רpdf-web1
ה425137 מ"ר25 מ"רpdf-web1
ה535137 מ"ר23 מ"רנמכר
ה635137 מ"ר23 מ"רpdf-web1
ה746137 מ"ר12 מ"רpdf-web1
ה846137 מ"ר12 מ"רpdf-web1
ה955118 מ"ר31 מ"רpdf-web1
ה1055118 מ"ר31 מ"רנמכר
ה1164106 מ"ר25 מ"רpdf-web1
ה1265118 מ"ר25 מ"רנמכר
ה1375118 מ"ר20 מ"רpdf-web1
ה1475118 מ"ר20 מ"רpdf-web1
בנייןמספר הדירהקומהחדריםשטח הדירהשטח מרפסת חצרשטח מרפסתסטטוסתכניות דירה
ו115137 מ''ר27 מ''רpdf-web1
ו215137 מ''ר27 מ''רpdf-web1
ו325137 מ''ר27 מ''רנמכר
ו425137 מ"ר27 מ"רנמכר
ו536137 מ"ר25 מ"רpdf-web1
ו635137 מ"ר25 מ"רpdf-web1
ו745137 מ"ר21 מ"רpdf-web1
ו845137 מ"ר21 מ"רנמכר
ו956137 מ"ר28 מ"ר12 מ"רpdf-web1
ו1056137 מ"ר31 מ"ר12 מ"רpdf-web1
ו1165118 מ"ר32 מ"רנמכר
ו1265118 מ"ר32 מ"רנמכר
ו1375118 מ"ר21 מ"רנמכר
ו1474106 מ"ר21 מ"רנמכר
ו1585118 מ"ר13 מ"רנמכר
ו1685118 מ"ר13 מ"רנמכר
בנייןמספר הדירהקומהחדריםשטח הדירהשטח מרפסת חצרשטח מרפסתסטטוסתכניות דירה
ז115137 מ''ר27 מ''רpdf-web1
ז215137 מ''ר27 מ''רpdf-web1
ז325137 מ''ר27 מ''רנמכר
ז425137 מ"ר27 מ"רנמכר
ז536137 מ"ר25 מ"רנמכר
ז635137 מ"ר25 מ"רpdf-web1
ז745137 מ"ר21 מ"רנמכר
ז845137 מ"ר21 מ"רpdf-web1
ז956137 מ"ר28 מ"ר12 מ"רpdf-web1
ז1056137 מ"ר32 מ"ר12 מ"רpdf-web1
ז1165118 מ"ר32 מ"רנמכר
ז1265118 מ"ר32 מ"רנמכר
ז1375118 מ"ר21 מ"רנמכר
ז1474106 מ"ר21 מ"רנמכר
ז1585118 מ"ר13 מ"רנמכר
ז1685118 מ"ר13 מ"רנמכר
בנייןמספר הדירהקומהחדריםשטח הדירהשטח מרפסת חצרשטח מרפסתסטטוסתכניות דירה
ח115137 מ''ר27 מ''רנמכר
ח215137 מ''ר27 מ''רpdf-web1
ח325137 מ''ר27 מ''רנמכר
ח425137 מ"ר27 מ"רנמכר
ח536137 מ"ר25 מ"רנמכר
ח635137 מ"ר25 מ"רנמכר
ח745137 מ"ר21 מ"רנמכר
ח845137 מ"ר21 מ"רנמכר
ח956137 מ"ר30 מ"ר12 מ"רנמכר
ח1056137 מ"ר33 מ"ר12 מ"רpdf-web1
ח1165118 מ"ר32 מ"רנמכר
ח1265118 מ"ר32 מ"רנמכר
ח1375118 מ"ר21 מ"רנמכר
ח1474106 מ"ר21 מ"רנמכר
ח1585118 מ"ר13 מ"רנמכר
ח1685118 מ"ר13 מ"רנמכר